Enkratni solidarnostni dodatek: Kdaj ga bodo upokojenci prejeli?

(foto: Pixabay.com)

Konec tega meseca se bodo razveselili upokojenci. Nakazan bo namreč enkratni solidarnostni dodatek upokojencem, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in ki prejemajo pokojnino v višini 700 evrov ali manj.


Kakšni so zneski solidarnostnega dodatka?
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 500,00 evrov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 evrov;
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 500,01 do 600,00 evrov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230,00 evrov in
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 do 700,00 evrov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 evrov.

»Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 700 evrov ali manj,« pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov, in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Konec meseca bodo mnogi upokojenci dobili izplačilo solidarnostnega dodatka (foto: Freepik.com)

V znesek pokojnine za obračun enkratnega solidarnostnega dodatka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju in dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za mesec januar 2019; in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2019. Višina enkratnega solidarnostnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2019, do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka niso upravičeni.
Uživalcem pokojnin v sorazmernem delu se bo enkratni solidarnostni dodatek izplačal v sorazmernem delu, določenem za odmero pokojnine.

Enkratni solidarnostni dodatek se bo izplačal skupaj s pokojnino za mesec april 2020 z valuto 30. 4. 2020.

»Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek uživalca za uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, in ne bo podlaga za rubež po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku. Znesek enkratnega solidarnostnega dodatka tudi ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Vsi prejemniki enkratnega solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov,
« še pojasnjujejo pri Zpiz.

Imate vprašanje v zvezi s solidarnostnim dodatkom za upokojence? Zastavite nam ga lahko kadarkoli v Pogovornem oknu, ki ga najdete na naslovnici portala ZAupokojence.si.

PREBERITE ŠE: Enkratni solidarnostni dodatek: Najpogostejša vprašanja in odgovori

PREBERITE ŠE: Okrepite spomin, premagajte stres in nespečnost – s preprosto metodo vam bo uspelo!