Enkratni solidarnostni dodatek: Najpogostejša vprašanja

Decembra se obeta upokojencem solidarnostni dodatek. (foto: Freepik.com)

Konec tega meseca bo nakazan enkratni solidarnostni dodatek upokojencem, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in ki prejemajo pokojnino v višini 700 evrov ali manj. Ta se bo izplačal skušaj s pokojnino za mesec april 2020 z valuto 30. 4. 2020. Več o tem smo pisali TUKAJ.

Ob tem pa so se pojavila številna vprašanja upokojencev, mnoge zanima, če jim pripada. Nekateri poleg pokojnine prejemajo še varstveni dodatek, spet drugi so se upokojili pred kratkim, tretji prejemajo vdovsko pokojnino, itd.

Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj, ki ste nam jih zastavili preko Pogovornega okna na portalu ZAupokojence.si in zanje poiskali odgovore pri Zavodu za pokojninsko in invladisko zavarovanje RS (Zpiz).

 1. Pozdravljeni, mene zanima, če mi pripada solidarnostni dodatek glede
  na to, da sem upokojena šele od letošnjega 7. marca?

Zpiz odgovarja:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) izplačal enkratni solidarnostni dodatek vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, v kolikor prejemajo pokojnino v višini 700 eurov ali manj. Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence (ESDU) pripada vsem, katerim bo izplačana aprilska pokojnina. Glede na to, da ste se upokojili z marcem 2020, vam bo izplačana tudi aprilska pokojnina in ESDU, če so izpolnjeni pogoji stalnega prebivališča in višina pokojnine manj od 700 eur.

Foto: Pixabay.com
 1. Sem invalidsko upokojena s pokojnino 492 evrov in 100,51evra
  varstvenega dodatka. Koliko dodatka in iz katerega naslova lahko
  pričakujem. Hvala in lep pozdrav

Zpiz odgovarja:
ESDU se izplača v naslednjih zneskih:
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 500,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 eurov;
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 500,01 do 600,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230,00 eurov in
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 do 700,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 eurov.

Glede na vašo pokojnino v višini 492 eur, vam pripada ESDU v višini 300 eur, če pokojnina ni odmerjena v sorazmernem delu.

V izogib dvojnem izplačilu enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence in enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive oseb, le ta pripada tistim, ki so upravičeni do varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in hkrati niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence. Glede na to, da vam bo zavod že izplačal ESDU, do enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive osebe niste upravičeni.

 1. Pokojnino imam 360 eur, varstveni dodatek 160 eur, koliko dobim
  enkratnega solidarnostnega dodatek in ali lahko od tega kaj vzame Finančna uprava RS (FURS)?

Zpiz odgovarja:
ESDU se izplača v naslednjih zneskih:
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 500,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 eurov;
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 500,01 do 600,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230,00 eurov in
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 do 700,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 eurov.

Glede na vašo pokojnino v višini 360 eur, vam pripada ESDU v višini 300 eur, če pokojnina ni odmerjena v sorazmernem delu. Znesek enkratnega solidarnostnega dodatka tudi ne bo podlaga za obračun dohodnine.

Foto: Pixabay.com
 1. Zanima me, kako je, če ima mama pokojnino po očetu 400 eur, očetova pokojnina pa je znašala 600 eur. Kaj upostevate za solidarnostni dodatek-pokojnino ki jo je oče dobival ali dohodek, ki ga mama dobiva trenutno?

Zpiz odgovarja:
ESDU se izplača v naslednjih zneskih:
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 500,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 eurov;
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 500,01 do 600,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230,00 eurov in
• uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 do 700,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 eurov.

Za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka, se pri mami upošteva izplačilo vdovske pokojnine v višini 400 EUR, kar pomeni, da je mama upravičena do dodatka v višini 300 eur, če pokojnina ni odmerjena v sorazmernem delu.

 1. Zanima me, če bodo tudi prejemniki družinske
  pokojnine (ki je seveda nižja od 700 eur) prejeli enkratni solidarnostni
  dodatek.

Zpiz odgovarja:
Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci pokojnin (tudi družinskih), katerih pokojnina znaša 700 eur ali manj.

Vprašanje nam lahko zastavite preko pogovornega okna na portalu. (foto: Freepik.com)

IMATE VPRAŠANJE V ZVEZI S SOLIDARNOSTNIM DODATKOM ZA UPOKOJENCE? ZASTAVITE NAM GA LAHKO KADARKOLI V POGOVORNEM OKNU, KI GA NAJDETE NA NASLOVNICI PORTALA ZAUPOKOJENCE.SI.

Danes, 22. 4. 2020, pa bomo na vaša vprašanja odgovarjali v živo od 10.30 do 12.00 ure.